Kodning

Välkommen till kodning.se

Kodning

Kodning översättning av data från en form till en annan. översättning av kodade data till urspunglig form kallas avkodning.

Nedan syns en graf som visar hur mycket tid som läggs ner i kodning på ett projekt.

Kodningen avser kodning i följande språk:
kodning i projekt


Läs om vad som var bättre förr